קטעים - חגיגה לאוזניים!

ימים נוראים

סדרה חדשה על התקופה שבין כ"ט בנובמבר להכרזת העצמאות