קטעים - חגיגה לאוזניים!

המערכה על גליפולי אצל לונדון וקירשנבאום

100 שנים למערכה על חצי האי גליפולי, בימי מלחמת העולם הראשונה. וגם קצת על טרומפלדור וגדוד נהגי הפרדות.  אבל ממש קצת..