קטעים - חגיגה לאוזניים!

הגנרל אלנבי נכנס לירושלים וחושף סקופ מדהים